logo OPTIO CZ

Privacy Policy

Všechny osobní údaje, které poskytne zákazník/objednavatel vydavateli OPTIO CZ s.r.o, budou ukládány, zpracovávány a používány pouze pro vnitřní potřebu vydavatele. Poskytnutím svých údajů zákazník souhlasí s tím, že může být informován o novinkách, speciálních nabídkách a akcích pro předplatitele.

Vydavatel nemá k dispozici žádné bankovní údaje a čísla platebních karet zákazníků. Veškeré platební operace jsou provozovány společností Apple Inc či Google Inc. Další informace o sběru osobních údajů těmito společnostmi naleznete na jejich stránkách.


All personal information that Customer / Client provides to publisher OPTIO CZ s.r.o will be stored, processed and used only for internal purposes of publisher. By submitting your data you agree that you may be informed about news and special offers, events for subscribers.

Publisher does not have any bank details and credit card numbers of customers. All payment transactions are operated by Apple Inc or Google Inc. For more informations about the collection of personal information by these companies please visit their website.